O společnosti


Naše mise

Poskytováním našich kompletních a profesionálních služeb pomáháme našim klientům šetřit čas, peníze a úsilí. Pomáháme jim hledat ty nejlepší možné kandidáty, jejichž schopnosti a zkušenosti plně odpovídají jejich požadavkům.

slider3 O společnosti

Historie

Dunross byl založen v Praze roku 2004.  Zpočátku byla společnost zaměřena na mezinárodní nábor.  Záměrem bylo získávání pracovníků na pozice ve Velké Británii a Irsku a to z nových zemí EU jako České republiky, Slovenska a Polska.

Nicméně na začátku roku 2007 začal Dunross nabízet na zkoušku své služby i pro společnosti se sídlem v České republice. První výsledky byly pozitivní a v červenci 2007 bylo rozhodnuto o prosazení plného provozu s cílem náboru pro střední a vyšší manažerské pozice.

V roce 2008 se nadále český trh vyvíjel rychlým tempem. Proto se Dunross rozhodl postupně ukončit mezinárodní aspekt fungování a začal věnovat svou 100% pozornost na místním trhu. S tímto jasným zaměřením byl Dunross schopný držet postavení v těžkých letech 2009 a 2010, kdy světová finanční krize měla velmi negativní dopad na nábor trhu jako celek.

Etika

Dunross striktně trvá na svých etických zásadách jak na straně klienta, tak na straně kandidáta. Ohledně kandidátů přísně dodržujeme všechny příslušné právní předpisy, které se týkají ochrany jejich osobních údajů. Nikdy také nepředložíme životopis uchazeče bez předchozího získání souhlasu o jeho prezentování do Vaší společnosti.

Pokud jde o klienty, doporučujeme jim pouze ty kandidáty, o kterých jsme upřímně přesvědčeni, že co nejpřesněji splňují jejich požadavky. Udržujeme přísnou profesionální diskrétnost týkající se informací o našich klientech. Nikdy nepřetahujeme kandidáty, kteří jsou v současné době zaměstnáni u našich klientů. Kromě toho nikdy nebudeme pracovat s kandidáty, které jsme umístili  klientovi (a to i v případě, že jsme byli přímo osloveni kandidátem) s plným vědomím a souhlasem klienta.

 

© Copyright DUNROSS recruitment